တိုင္းလံုးေက်ာ္ အိမ္ျခံေျမ
တိုင္းလံုးေက်ာ္ အိမ္ျခံေျမ
ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို ၊ လွည္းတန္ (ကမာရြတ္) အခန္းအငွား
Rent
javascript
Overview
ကြန္ဒို
2000 စတုရန္းေပ
ေဒၚလာ 1600

အခန္းအေရအတြက္: 8

မာစတာအိပ္ခန္း: 1

ေရခ်ိဳးခန္း: 4

ပရိေဘာဂ: ပရိေဘာဂအခ်ိဳ႕

စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ: 2018-01-02

ေအးဂ်င္႔၏ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္: 226702

Corporate ID: TLK090909

အိမ္ၿခံေၿမကုတ္နံပါတ္: R5731

ၾကည္႔ရႈမႈ: 829လိပ္စာ:ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို ၊ လွည္းတန္ (ကမာရြတ္), ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပခ်က္
အခန္းဖြဲ႔စည္းထာပံု ။ Living Room, 3MBR , 1 Maid room , Dinning Room and Kitchen Roomအငွားေစ်းႏႈန္း ။ တလ $1600 / Per Month ကမာရြတ္(လွည္းတန္း) ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ တိုင္ခန္းမ်ား ၊ ကြန္ဒိုမ်ား ၊ ေျမကြက္မ်ား ၊ လံုးခ်င္းမ်ား အေရာင္း ၊ အ၀ယ္ အငွား မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေသာေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင္႔အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

အိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား
 • true  ေလေအးေပးစက္  true
 • true  အ၀တ္ေလ်ာ္စက္  true
 • true  မိုက္ခရိုေဝ. မီးဖို  true
 • true  ဓာတ္ေလွကား  
 • true  တီဗီြ  
 • true  ေရပူေရေအးစနစ္  
 • true  ဖုန္း  
 • true  မီးဖိုေခ်ာင္  
 • true  ကိုယ္ပိုင္ေရမီတာ  
 • true  ကိုယ္ပိုင္မီး (မီတာ)  
 • true  လံုျခံဳေသာကားရပ္နားရန္ေနရာ  true
 • true  လသာေဆာင္  
 • true  အသစ္ ျပဳျပင္ျပီး  
 • true  လံုျခံဳေရး  
 • true  မီးစက္  
 • true  အလွဆင္ျပီး  
 • true  ျမစ္ေရျပင္ ရွုခင္း  Image galleryFacebook commentsProperty Location

ေအဂ်င္စီ Show agent contact details
တိုင္းလံုးေက်ာ္ အိမ္ျခံေျမ
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

အိမ္ၿခံေၿမအေၾကာင္း ေမး ၿမန္းမည္
တူညီေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား
အငွား available 300x200 Featured

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား in ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1750 စတုရန္းေပ


ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

16 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 
အငွား available 300x200 Featured

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း in ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1500 စတုရန္းေပ


ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း

10 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 
အငွား available 300x200 Featured

ထန္းတပင္ကြန္ဒိုမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းတဲ့ ကြန္ဒိုခန္းေကာင္းေလး in ကမာရြတ္ , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1300 စတုရန္းေပ


ထန္းတပင္ကြန္ဒိုမွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းတဲ့…

15 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 


ေအးဂ်င္႕၏ အၿခားေသာ အိမ္ၿခံေၿမမ်ား
အေရာင္း available 300x200 Featured

ရဲတိုက္ပံုစံတည္ေဆာက္ထားေသာ ၂ထပ္တိုက္အေရာင္း in ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

လံုးခ်င္းအိမ္

1600 စတုရန္းေပ


ရဲတိုက္ပံုစံတည္ေဆာက္ထားေသာ ၂ထပ္တိုက္အေရာင္း

15000 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 
အငွား available 300x200 Featured

One62 Residence အငွား in ဗဟန္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1642 စတုရန္းေပ


One62 Residence အငွား

ေဒၚလာ 4000
ၾကည္႔ရႈမႈ: