အထူးေၾကာ္ၿငာထားေသာေအးဂ်င္႔မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

javascript
ထူးၿခားလွပေသာအိမ္ၿခံေၿမမ်ား
အေရာင္း available 300x200 Featured

ပုလဲကြန္ဒို မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းအခန္းေကာင္း in ပုလဲကြန္ဒို, ဗဟန္း , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1560 စတုရန္းေပ


ပုလဲကြန္ဒို မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းအခန္းေကာင္း

2800 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 1123
အငွား available 300x200 Featured

ေရႊဟၤသာကြန္ဒိုမွတိုက္ခန္းအငွား in ေရႊဟၤသာကြန္ဒို, ရန္ကုန္, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

2300 စတုရန္းေပ


ေရႊဟၤသာကြန္ဒိုမွတိုက္ခန္းအငွား

3700 $ သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 613
အငွား available 300x200 Featured

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၇မိုင္အနီးရွိ ပရိေဘာဂစံုလင္စြာပါရွိေသာ တိုက္ခန္းအငွား in (၇)မိုင္အနီး, မရမ္းကုန္း , ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

1500 စတုရန္းေပ


မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၇မိုင္အနီးရွိ…

10 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 918
အငွား available 300x200 Featured

န၀ရတ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား in န၀ရတ္ကြန္ဒို, Dagon , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1550 စတုရန္းေပ


န၀ရတ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

12 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 1049
အငွား available 300x200 Featured

ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုအငွား in ျပည္လမ္း၊ ဟံသာဝတီအဝိုင္းအနီး, စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1450 စတုရန္းေပ


ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုအငွား

3400 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 234
javascript

Ready At : 2017-12-31
javascript

ျပည့္စုံခ်မ္းသာ ကြန္ဒုိမီနီယံ


Golden Gate International Development Co., Ltd မွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ျပည့္စုံခ်မ္းသာကြန္ဒုိမီနီယံျဖစ္ပါသည္။

Details


300x200

UBC Condominium Developed By i Green Construction


(၁၀) ႏွစ္ ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေျမပုိင္ေျမ (၀.၅၈) ဧက ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ UBC Condominium ျဖစ္ပါသည္။

Details

300x200
Ready At : 2017-10-03

Kantharyar Centre


Ready At : 2017-10-03

ကမာၻအဆင့္မီ စီးပြားေရး တည္ေနရာ ေခတ္မီေသာ ဗိသုကာဒီဇိုင္းမ်က္ႏွာစာေၾကာင့္ ကန္ေတာ္ၾကီး ပံုရိပ္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ အေဆာက္အအံုတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ တြင္

DetailsAll-in-one App for Everyone!

Spend your quality time effectively by finding and managing
properties with our App!

  • Effective Search
  • Less Time
  • More Listings
  • Find Dream Home
  • Free to Use

Android Download iOS Download