အထူးေၾကာ္ၿငာထားေသာေအးဂ်င္႔မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း

javascript
ထူးၿခားလွပေသာအိမ္ၿခံေၿမမ်ား
အငွား available 300x200 Featured

ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို ၊ လွည္းတန္ (ကမာရြတ္) အခန္းအငွား in ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို ၊ လွည္းတန္ (ကမာရြတ္), ကမာရြတ္, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

2000 စတုရန္းေပ


ျပည္ရိပ္သာကြန္ဒို ၊ လွည္းတန္…

ေဒၚလာ 1600
ၾကည္႔ရႈမႈ: 304
အေရာင္း available 300x200 Featured

Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B ) in ရန္ရွင္းလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1771 စတုရန္းေပ


Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B)

4600 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 66
အငွား available 300x200 Featured

ေရႊဟၤသာကြန္ဒိုမွတိုက္ခန္းအငွား in ေရႊဟၤသာကြန္ဒို, ရန္ကုန္, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

2300 စတုရန္းေပ


ေရႊဟၤသာကြန္ဒိုမွတိုက္ခန္းအငွား

3700 $ သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 1101
အေရာင္း available 300x200 Featured

Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B ) in ရန္ရွင္းလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1590 စတုရန္းေပ


Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type B )

4200 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 61
အေရာင္း available 300x200 Featured

သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပင္ဆင္ျပီး တိုက္ခန္းအေရာင္း in သုဝဏၰ ကမာၾကည္လမ္းမႀကီးေဒါင့္, သဃန္းကြ်န္း, ရန္ကုန္

တိုက္ခန္း

972 စတုရန္းေပ


သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပင္ဆင္ျပီး…

370 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 814
အငွား available 300x200 Featured

ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုအငွား in ျပည္လမ္း၊ ဟံသာဝတီအဝိုင္းအနီး, စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1450 စတုရန္းေပ


ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ကြန္ဒိုအငွား

3400 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 591
အေရာင္း available 300x200 Featured

ပုလဲကြန္ဒို မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းအခန္းေကာင္း in ပုလဲကြန္ဒို, ဗဟန္း , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1560 စတုရန္းေပ


ပုလဲကြန္ဒို မွ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းအခန္းေကာင္း

2800 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 1597
အေရာင္း available 300x200 Featured

Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type A ) ေရကူးကန္ျမင္ကြင္း in ရန္ရွင္းလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1248 စတုရန္းေပ


Space ကြန္ဒို အေရာင္း ( Type A ) ေရကူးကန္ျမင္ကြင္း

3300 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 64
အငွား available 300x200 Featured

န၀ရတ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား in န၀ရတ္ကြန္ဒို, Dagon , ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1550 စတုရန္းေပ


န၀ရတ္ကြန္ဒိုမွ ပရိေဘာဂစံုလင္ေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအငွား

12 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 1605
အေရာင္း available 300x200 Featured

Space ကြန္ဒို အေရာင္း in ရန္ရွင္းလမ္း ၊ ျမန္မာပလာဇာအနီး, ရန္ကင္း, ရန္ကုန္

ကြန္ဒို

1168 စတုရန္းေပ


Space ကြန္ဒို အေရာင္း

3000 သိန္း
ၾကည္႔ရႈမႈ: 71
javascript

Ready At : 2017-12-31
javascript

ျပည့္စုံခ်မ္းသာ ကြန္ဒုိမီနီယံ


Golden Gate International Development Co., Ltd မွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ျပည့္စုံခ်မ္းသာကြန္ဒုိမီနီယံျဖစ္ပါသည္။

Details


300x200

UBC Condominium Developed By i Green Construction


(၁၀) ႏွစ္ ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး ေျမပုိင္ေျမ (၀.၅၈) ဧက ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ UBC Condominium ျဖစ္ပါသည္။

Details

300x200

Project Near Thilawa Japan Industrial


Myanmar Essential World Construction World Co., Ltd တြင္ အခန္းေပး-အခန္းယူ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အခန္း ထပ္ေဆာင္းေငြယူျခင္း၊ မိမိပုိင္ဆုိင္ေသာေျမကြက္အား

DetailsAll-in-one App for Everyone!

Spend your quality time effectively by finding and managing
properties with our App!

  • Effective Search
  • Less Time
  • More Listings
  • Find Dream Home
  • Free to Use

Android Download iOS Download